Takbordene blir grønnimpregnert, kunstig tørket og så overflatebehandlet med Creolvæske for den sorte, flotte fargen Larviktaket har.

Samme takbord blir brukt både til over- og underligger. Overligger får en ru flate, mens underligger får en høvlet.

Leggeanvisning

Larvik Impregneringskompani As

Revet 2, 3263 Larvik
Tlf: 33 14 11 33
E-post: post@larvikimp.no
Org.nr: 965 698 590