Grunning og mellomstrøk i hele NCS fargespekteret.

Creolbehandling for samme sluttresultat som Larviktaket.

Larvik Impregneringskompani As

Revet 2, 3263 Larvik
Tlf: 33 14 11 33
E-post: post@larvikimp.no
Org.nr: 965 698 590