Kundesenter

Besøksadresse

Revet 2, 3263 Larvik

Postadresse

Postboks 1253 Øya, 3254 Larvik

Kontakt

Tlf - 33 14 11 33
E-post post@larvikimp.no

Forhandlere / utsalgssteder

Larvik Impregneringskompani har et godt distribusjonsnettverk til byggevarebutikker i Sør-Norge t.o.m Trondheim.

Vi leverer kun direkte til byggevarebutikk eller tilknyttet lager - ikke byggeplasser.

Kontakt din lokale byggevarebutikk for tilbud på våre produkter.

Reklamasjoner

Ved reklamasjon vennligst følg våre reklamasjonsrutiner :

Sluttbruker / kunde:

Reklamasjoner fremmes til byggevareutsalg/selger av varen.

Rutinene og hvilke krav som stilles til dokumentasjon varierer hos utsalgsstedene. For at vi skal kunne behandle en reklamasjonsforespørsel fra et byggevareutsalg er vi avhengig av følgende informasjon :

Beskrivelse av grunnlaget for reklamasjonen

Bildeunderlag

Dersom ovenstående punkter ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil ikke reklamasjonen bli behandlet.

Byggevareutsalg / selger:

Reklamasjoner skal alltid fremmes skriftlig.

E-post sendes salgsansvarlig/selger med følgende underlag:

Ordrenummer eller fakturanummer

Grunnlaget for reklamasjonen

Tilstrekkelig bildeunderlag

Dersom overstående punkter ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil ikke reklamasjonen bli behandlet.

Larvik Impregneringskompani As

Revet 2, 3263 Larvik
Tlf: 33 14 11 33
E-post: post@larvikimp.no
Org.nr: 965 698 590