KREOSOT

Kreosot er en tradisjonsrik impregneringstype som har vært brukt siden slutten av 1800-tallet. Ofte brukt i kaipåler, sviller og annet materiell som skal i kontakt med sjøvann eller har spesielle krav til beskyttelse.

Vårt produksjonsanlegg for Kreosot har mulighet for både fullimpregnering av stolper og vanlig trelast samt "light"-impregnering av limtre til bruk på bruanlegg o.l.

Dampskipkaia

Bruken av Kreosot er strengt regulert av Miljøverndepartementet. Sluttbruker står ansvarlig for at materialer blir korrekt brukt i henhold til gjeldende forskrifter. Kreosot er til bruk av næring, ikke av private eller til private formål.

Kontakt din kommune vedrørende bruk av Kreosotbehandlet trevirke.

Larvik Impregneringskompani As

Revet 2, 3263 Larvik
Tlf: 33 14 11 33
E-post: post@larvikimp.no
Org.nr: 965 698 590