kledning_heading_small

RÅTE

Hovedtrenden frem mot år 2100
er et varmere, våtere og villere
klima. Utviklingen kan få
dramatiske konsekvenser for
bygningsmassen dersom det ikke
iverksettes tiltak for å møte
utfordringene.

I dag er 615.000 bygninger i Norge i råterisikoklasse
høy. I år 2100 er antallet økt til
2,4 millioner boliger.

I Oslo vil stort sett alle bygninger gå fra
moderat til høy råterisiko. Dette omfatter
ca. 125.000 bygninger

Ca. 190.000 bygninger i Hordaland fylke, dvs.
godt over halvparten, ligger i dag i området med
høy råterisiko. Dette vil øke til 220.000

Kilde: SINTEF

Impregnert kledning
Impregnert kledning

God råtebeskyttelse

Best i fuktig miljø

Høy kvalitet

Kunstig tørket

Lagret i hall

Norges rimeligste råteforsikring

6 gode grunner til å velge industriell overflatebehandling

  1. 3-sidig påføring som beskytter også der du ikke kommer til med malekost.
  2. Riktig påleggsmengde iht. malingsprodusentenes anbefalinger.
  3. Meget god holdbarhet
  4. Man unngår krympestriper etter montering
  5. Montering uavhengig av årstid
  6. Tids- og kostnadsbesparende.
heading_larvikkledning
Larvikkledning
Larvikkledning

Eksklusivt og særpreget

Unngår råteskader

Klar til bruk

Lite vedlikehold

Kan overmales / beises

Flere dimensjoner og profiler

Larvik Impregneringskompani As

Revet 2, 3263 Larvik
Tlf: 33 14 11 33
E-post: post@larvikimp.no
Org.nr: 965 698 590