Takbordene blir grønnimpregnert, kunstig tørket og så overflatebehandlet med Creolvæske for den sorte, flotte fargen Larviktaket har.

Samme takbord blir brukt både til over- og underligger. Overligger får en ru flate, mens underligger får en høvlet.

Leggeanvisning

Larvik Impregneringskompani AS

Revet 2
3263 Larvik

post@larvikimp.no
33 14 11 33

Org.nr : 965 698 590