Grunning og mellomstrøk i hele NCS fargespekteret.

Creolbehandling for samme sluttresultat som Larviktaket.

Larvik Impregneringskompani AS

Revet 2
3263 Larvik

post@larvikimp.no
33 14 11 33

Org.nr : 965 698 590